Χρήση Ηλεκτρονικής Διδασκαλίας

Για να γίνει πιο ευχάριστη η διδασκαλία, χρησιμοποιούμε διαδραστικούς πίνακες και tablets. Οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (e-studying) όπου κάνουν
  • Εξάσκηση on-line με προσωπικό κωδικό
  • Επανάληψη σε Grammar – Vocabulary στο χρόνο και τόπο που επιθυμούν
  • Ακουστικές ασκήσεις για επιπλέον εξάσκηση
  • Άμεση διόρθωση και αξιολόγηση.

Βιωματική Διδασκαλία

Με τη βιωματική διδασκαλία, ο σπουδαστής δοκιμάζει έμπρακτα το αντικείμενο και βιώνει ο ίδιος το περιεχόμενό του. Εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, εκφράζοντας τις απόψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς με αποτέλεσμα να αφομοιώνει πιο εύκολα βασικές έννοιες και να γίνεται πιο ανεξάρτητος.

Δωρεάν Ενισχυτική Διδασκαλία

Στο κέντρο μας, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης για παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, παρέχουμε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία, μέσω e-studying, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόοδος όλων των μαθητών μας.

Εκπαίδευση στο Δημόσιο Λόγο

Προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας να χειρίζονται άψογα το λόγο, αλλά και να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, τους παροτρύνουμε να παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε διάφορα θέματα που αφορούν την τέχνη, το πολιτισμό, την τεχνολογία, το περιβάλλον.

Εκπαίδευση με Θεατρικό Παιχνίδι & Βραδιές Ξενόγλωσσων Ταινιών

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας να παρέχουμε διδασκαλία μέσω διαδραστικότητας, το κέντρο μας διοργανώνει κάθε εβδομάδα movie nights, καθώς επίσης και το θεατρικό παιχνίδι, με σκοπό ο μαθητής να μαθαίνει με ευχάριστο και εναλλακτικό τρόπο την ξένη γλώσσα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δημόσιο λόγο.

Αναπλήρωση Μαθήματος

Προκειμένου να διευκολύνουμε τους μαθητές μας αλλά και τους γονείς τους, παρέχουμε αναπλήρωση μαθήματος στα Αγγλικά για τις τάξεις από Junior A έως Senior C.

Διαγωνισμός Γραπτού Λόγου

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παράγουν γραπτό λόγο μέσα από διαγωνισμούς που διοργανώνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνονται οι δεξιότητες των μαθητών μας στο χειρισμό του γραπτού λόγου της ξένης γλώσσας με στόχο να ξεχωρίσουν!

Ταξίδια

Στα πλαίσια της σωστής εκμάθησης και διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, διοργανώνουμε ταξίδια σε πόλεις του εξωτερικού προκειμένου οι σπουδαστές μας να έρθουν σε άμεση επαφή με τον πολιτισμό, να εξασκήσουν τις γνώσεις τους και να δουν από κοντά όλα όσα διδάσκονται στην τάξη.

Αξιολόγηση Έργου από τους Μαθητές

Προσπαθώντας να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να γίνουμε πιο αποδοτικοί, παρέχουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον τρόπο διδασκαλίας μας και τις υπηρεσίες μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μας παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και συνολική εικόνα για το έργο μας.

VR GLASSES

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Sofroni Marina υιοθετεί μια από τις νεότερες τεχνολογίες εκπαίδευσης! Τα VR GLASSES εντός της τάξης καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο διαδραστική και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές. Το «αυτόνομο» σετ κεφαλής VR είναι εύκολο στην χρήση, προσφέροντας στα παιδιά έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, άκρως αποτελεσματικό μαθησιακά που μετατρέπει το μάθημα σε παιχνίδι.