ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή με μαθητές του ίδιου επιπέδου γνώσεων. Λειτουργούν τμήματα απλά, ταχύρυθμα, φοιτητικά, τμήματα ενηλίκων και ιδιαίτερα μαθήματα. Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται με διαφορετικό στυλ μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι εκπαιδευτές μας εξασφαλίζουν ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα. Οι μαθητές εξετάζονται σε τακτά διαστήματα ώστε να μπορούν οι γονείς να είναι ενημερωμένοι για την πρόοδο των παιδιών τους. Ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί οποιαδήποτε μέρα επιθυμεί για την πρόοδο του παιδιού του. Η απόδειξη της άριστης εκπαιδευτικής διδασκαλίας μας είναι η απόκτηση πτυχίων κάθε χρόνο από τους μαθητές μας που αριστεύουν στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κάθε χρονιά φτάνουν και το 100% επιτυχία.

Tα μαθήματα σχεδιάζονται ώστε οι μαθητές:

  • Να εξασκούνται σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (ομιλία, γραπτός λόγος, γραφή, ανάγνωση) και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους.
  • Να κατανοούν τη γραμματική.
  • Να επικοινωνούν με άνεση στον προφορικό λόγο.
  • Να εξοικειώνονται με τις εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα.
  • Να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα τους.
juniors

Προκαταρτική

COURS Ι Preparatoire
juniors

Αρχάριοι

COURS ΙΙ Débutant
seniors

Βασικό

COURS ΙΙΙ Pré-elémentaire A1
2-biomatiki-didaskalia

Βασικό-Προχωρημένο

Elémentaire A2
teens

Μέσο

Pré-Intermédiaire B1
adults

Μέσο – Προχωρημένο

Intermédiaire B2
1-hlektroniki-didaskalia

Ανώτερο

Supérieur C1
students

Ανώτατο

Avancé C2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία επιπέδων Α1, Α2, B1, B2, C1, C2.

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DELF C1

DELF C2

Διπλώματα Sorbonne

Προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις