ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή με μαθητές του ίδιου επιπέδου γνώσεων. Λειτουργούν τμήματα απλά, ταχύρυθμα, φοιτητικά, τμήματα ενηλίκων και ιδιαίτερα μαθήματα. Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται με διαφορετικό στυλ μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι εκπαιδευτές μας εξασφαλίζουν ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα. Οι μαθητές εξετάζονται σε τακτά διαστήματα ώστε να μπορούν οι γονείς να είναι ενημερωμένοι για την πρόοδο των παιδιών τους. Ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί οποιαδήποτε μέρα επιθυμεί για την πρόοδο του παιδιού του. Η απόδειξη της άριστης εκπαιδευτικής διδασκαλίας μας είναι η απόκτηση πτυχίων κάθε χρόνο από τους μαθητές μας που αριστεύουν στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κάθε χρονιά φτάνουν και το 100% επιτυχία.

Tα μαθήματα σχεδιάζονται ώστε οι μαθητές:

  • Να εξασκούνται σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (ομιλία, γραπτός λόγος, γραφή, ανάγνωση) και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους.
  • Να κατανοούν τη γραμματική.
  • Να επικοινωνούν με άνεση στον προφορικό λόγο.
  • Να εξοικειώνονται με τις εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα.
  • Να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα τους.
juniors

Αρχάριοι

Deutsch Ι
seniors

Βασικό Α1

Deutsch ΙΙ-A1
2-biomatiki-didaskalia

Βασικό-Προχωρημένο Α2

Deutsch ΙΙΙ-A2
teens

Μέσο Β1

Deutch ΙV-B1
adults

Μέσο – Προχωρημένο Β2

Deutsch V-B2
3-ebook

Ανώτερο C1

Deutsch VΙ-C1
students

Ανώτατο C2

Deutsch VΙΙ-C2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία επιπέδων Α1, Α2, B1, B2, C1, C2.

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (Α1)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (Α2)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B1)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B2)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C1)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C2)

Προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις